Przyjmowanie przez żonę po mężu nazwiska po ślubie to tradycja, która do tej pory funkcjonuje w naszym społeczeństwie i ma się całkiem dobrze. Nie jest to jednak jedyna możliwość, a wszystkie inne według przepisów prawnych są tak samo obowiązujące i nie wymagają podjęcia innych specjalnych środków.

Moda czy potrzeba? Dlaczego kobiety nie chcą zmieniać nazwiska?

Najczęstszą przyczyną niechęci do zmiany nazwiska jest renoma, z jakim jest kojarzone. Naukowiec, prawniczka czy lekarka, która osiągnęła sukces zawodowy przed ślubem, może przestać być kojarzona w środowisku zawodowym. W takich sytuacjach kobiety najczęściej decydują się dwuczłonowe nazwisko. Często w wyniku takiego zabiegu pełne imię i nazwisko trudno zmieścić w rubrykach, w których jesteśmy proszeni o ich wpisanie, np. u lekarza czy w urzędzie. Dlatego kobiety coraz częściej decydują się na pozostanie przy swoim nazwisku.

Jeśli Panu Młodemu nie zależy na zachowaniu swojego nazwiska, czasami przyjmuje je po żonie. Choć w Polsce nadal dzieje się to rzadko, to w Europie, choćby u naszych zachodnich sąsiadów, jest to bardzo popularne rozwiązanie. Dzięki temu przyszłe dziecko będzie posiadać nazwisko obojga rodziców, co oszczędzi wielu pytań i niedomówień.

Nazwisko po ślubie – inne rozwiązania

Tradycyjne przyjęcie nazwiska przez żonę, kompromis w postaci przyjęcia nazwiska dwuczłonowego lub zmiana nazwiska przez męża na nazwisko żony to trzy rozwiązania, z którymi większość z nas już się spotkała. A w jaki inny sposób można rozwiązać ten coraz częstszy dylemat? Małżonkowie mogą zdecydować się na zmianę nazwiska na dwuczłonowe. Wtedy oboje dokonają zmiany i oboje poczują, że miał miejsce sprawiedliwy kompromis. Nadal warto zwrócić uwagę czy powstałe nazwisko nie będzie zbyt długie.

Artykuły 25 i 88 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują sytuacji, w której małżonkowie wymieniają się nazwiskami, takie rozwiązanie nie jest więc możliwe.

Jak zmienić nazwisko po ślubie?

Jeśli Para Młoda nie złoży oświadczenia w sprawie zmiany nazwiska, oboje zostają przy swoim. Aby zmienić nazwisko, należy złożyć wniosek przed ślubem lub przynajmniej przed sporządzeniem aktu małżeństwa. W sytuacji, gdy jedna ze stron zechce później zmienić nazwisko lub wrócić do poprzedniego, sprawa się komplikuje. Wyżej wspomniane przepisy nie uwzględniają takiej możliwości. Istnieją pewne okoliczności, które dają możliwość zmiany nazwiska, ale wynikają one z innej ustawy i w tym przypadku trzeba spełnić jeden z warunków:

  • Nazwisko jest ośmieszające, uderzające w godność człowieka
  • Nazwisko ma niepolskie brzmienie
  • Nazwisko posiada formę imienia
  • Wnioskodawca chce zmienić nazwisko na takie, które używa od lat

Zmiana nazwiska kilka miesięcy czy lat po ślubie jest więc możliwa, ale niełatwa. Tym bardziej warto dobrze przemyśleć i podjąć wspólną decyzję dotyczącą zmiany nazwiska. Dla wielu mężczyzn przyjęcie przez ich przyszłą żonę jego nazwiska jest sprawą honorową, dla wielu kobiet pozostanie przy swoim, często oznacza „być albo nie być” w branży, w której robią karierę. Sprawa jest delikatna, czasami wywołuje spory, ale wierzymy, że Wy z łatwością dojdziecie do porozumienia i pełnej zgody!